FYSIOTERAPI / OMT

FYSIOTERAPI /OMT

FYSIOTERAPI

Fysioterapeuter har unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa utifrån varje enskild individs förmåga. Varje människas individuella förutsättningar står i centrum när fysioterapeuter gör sin professionella bedömning.

Fysioterapi syftar till att vidmakthålla eller återvinna optimal rörelse och funktionsförmåga. Fysioterapiutbildningen är en treårig universitetsutbildning. Sedan 2014 är fysioterapeut en ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster.

OMT - Ortopedisk manuell terapi

OMT är ett specialistkunskapsområde inom fysioterapin och innefattar en grundlig undersökning och fastställande av funktionsdiagnos. Utifrån funktionsdiagnosen genomförs sedan individanpassad behandling. OMT fysioterapeuter behandlar bland annat akuta och långvariga smärtproblem, skador och sjukdomar i rörelsesystemet (Neuro-Muskulo-Skelettala systemet) utifrån ett biopsykosocialt synsätt.


Behandlingen kan bestå av motorisk kontroll träning/ stabiliseringsträning, rörelseökande behandling (till exempel manipulation och mobilisering), rådgivning, träning i förebyggande syfte eller efter skada/sjukdom och smärtlindrande behandling av olika former. För att få en långvarig effekt av behandlingen är det viktigt att diagnositisera orsaken till smärta och funktionsnedsättning.

Besöksadress

Rådhustorget 2, Östhammar

Postadress

Kvistagran 45, 742 91 Östhammar

Mejladress

info@juliasfysioterapi.se

Telefon

073-687 78 10

Öppettider

Måndag–fredag kl 8–16Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på webbplatsen. Genom att klicka på Acceptera godkänner du detta.

Acceptera